👉पुणे जिल्ह्यातील प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून सेतू केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र व आधार नोंदणी केंद्र सुरू करण्यास परवानगी.. - पोलिस कर्तव्य टाईम्स

Breaking

Home Top Ad

#

Post Top Ad

#

Tuesday, June 16, 2020

👉पुणे जिल्ह्यातील प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून सेतू केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र व आधार नोंदणी केंद्र सुरू करण्यास परवानगी..

पुणे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारणाचे अध्यक्ष नवल किशोर राम यांनी पुणे जिल्ह्यातील प्रतिबंधित क्षेत्र (Containment Zone) वगळून इतर क्षेत्रातील सेतू केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र व आधार नोंदणी केंद्र सामाजिक अंतर राखून तसेच कोरोना रोखण्याबाबतच्या सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणीस बांधील राहून सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड १९) प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७ दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करण्यात आलेला आहे. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मधील कलम २५ अन्वये जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. व त्यातील पोटकलम २(अ) नुसार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी नवल किशोर राम हे या प्राधिकरणाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत.

सद्यस्थितीत कोरोना या विषाणूचा संसर्ग व प्रादुर्भाव पसरण्याची शक्यता लक्षात घेता त्यावर तात्काळ नियंत्रण करणे व कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्याकरिता त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे. राज्यातील कोव्हीड-१९ च्या नियंत्रणाखाली लॉकडाऊन दिनांक ३० जून २०२० पर्यंत वाढविण्यात आला असून, विविध औद्योगिक व व्यावसायिक आस्थापना सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

त्यानुषंगाने केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र व आधार नोंदणी केंद्र शासनाकडील निर्देशाप्रमाणे सामाजिक अंतर राखून पुन्हा सुरू करण्यास जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारणाचे अध्यक्ष नवल किशोर राम यांनी पुणे जिल्ह्यातील प्रतिबंधित क्षेत्र (Containment Zone) वगळून इतर क्षेत्रातील सेतू केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र व आधार नोंदणी केंद्र सामाजिक अंतर राखून तसेच कोरोना रोखण्याबाबतच्या सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणीस बांधील राहून सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे.

⏺️ जिल्हाधिकारी राम यांनी सेतू केंद्र व महा ई सेवा केंद्रामध्ये खबरदारीबाबत सूचना..
१) सेतू केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र व आधार नोंदणी केंद्रातील सामग्री /उपकरणे व परिसराचे निर्जंतुकीकरण करून घेणे आवश्यक आहे.

२ ) सेतू केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र व आधार केंद्रातील केंद्र चालक व इतर ऑपरेटर यांनी स्वच्छता विषयक सर्व निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक आहे. उदा. वारंवार साबणाने हात धुणे, सॅनिटायझर वापरणे इत्यादी.

३) सेतू केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र व आधार केंद्रामध्ये काम करताना ऑपरेटर नाक, तोंड, व डोळ्यांना स्पर्श होणार नाही, याची दक्षता घेतील.

४ ) सेतू केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र व आधार केंद्रातील ऑपरेटर व येणा-या नागरिकांनी पूर्णवेळ तोंडाला मास्क वापरावा. केवळ फोटो काढण्याच्या वेळेस मास्क काढण्यास परवानगी देण्यात यावी.

५) सेतू केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र व आधार केंद्रात येणा-या नागरिकांनी वैयक्तिक स्वच्छतेचे पालन केले पाहिजे.

६) सेतू केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र व आधार केंद्र व्यवस्थापक टेबल/ ऑपरेटर स्थानकांदरम्यान शारीरीक अंतर (किमान ६ फूट ) सुनिश्चित करण्याचे आहे. जास्त गर्दी टाळण्यासाठी सेतू केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र व आधार केंद्रामध्ये अपॉईंटमेंटशिवाय येण्याची नागरीकांना परवानगी दिली जाऊ नये.

७) नागरीकांना सामाजिक अंतर निश्चित करण्यासाठी योग्य अंतरासह जेथे उपयुक्त असेल तेथे मोकळ्या हवेत बसण्यास प्रोत्साहित करावे.

८) नागरिकांना किंवा कर्मचा-यांना खोकला, ताप व कफ, श्वासोच्छवासाच्या अडचणी इत्यादीसारखे लक्षणे आढळल्यास त्यांनी सेतू केंद्र, महा-ई सेवा केंद्र व आधार केंद्रात न येण्याबाबत फलक लावावेत.

९ ) प्रत्येक सेतू केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र, व आधार नोंदणी केंद्र युआयडीएआयने पुरविलेल्या टेम्पलेटनुसार नागरीकांसाठी पत्रक दर्शनी भागात लावावेत.

१०) सेतू केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र, व आधार नोंदणी केंद्र ऑपरेटरनी कोव्हीड-१९ च्या Hotspot ला जाणे किंवा अशा भागातून प्रवास करण्यास सक्त मनाई राहील.

११) प्रतिबंधित क्षेत्र (Containment Zone) यामधील गावे व भागात सेतू केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र व आधार नोंदणी केंद्र सुरू करण्यात येऊ नयेत.

१२) जिल्ह्यामध्ये सेतू केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र. व आधार नोंदणी केंद्रात शिबीरे घेऊ नयेत.

१३) सेतू केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र, व आधार नोंदणी केंद्रात येणा-या प्रत्येक व्यक्तीचे थर्मल स्कॅनिंग करावे व त्याची दैनंदिन नोंद ठेवावी.
नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास आदेशाचे पालन न करणा-या कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्था शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्यात येईल आणि पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिला आहे.

Post Bottom Ad

#

Pages